Intake                                                                                vlinder

Gedurende de eerste afspraak zal er naast de kennismaking uitgebreid het probleem wat er speelt worden besproken en een hulpvraag worden geformuleerd. Er wordt naast het gesprek ook gebruik gemaakt van video om het non-verbale gedrag te analyseren. 85% van de menselijke communicatie gaat non-verbaal. Het non-verbale gedrag neemt dus een aanzienlijke plek in, binnen de communicatie en is daarom te belangrijk om te laten liggen!

Samen stellen we naar aanleiding van alle gegevens uit de intake een plan op welke aandachtspunten er aan de orde zullen komen gedurende het behandelingstraject.