Tarieven                                                                             vlinder

Psychologische begeleiding Kinderen tot 18 jaar

Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe jeugdwet van kracht. Dat houdt in dat begeleiding van kinderen gedeclareerd wordt bij de gemeente waar het kind woont. Voor de provincie Groningen en Drenthe heb ik contracten met de gemeentes. Buiten deze provincies moet er per kind bekeken worden of er een mogelijkheid bestaat om voor vergoeding in aanmerking te komen. Indien er geen indicatie is, moeten de kosten zelf betaald worden. De kosten zijn € 90,-- per zitting van 1 uur. (50 minuten voor de cliënt en 10 minuten administratie.)

Psychologische begeleiding volwassenen vanaf 18 jaar

Ik ben een zogenaamde contractvrije psycholoog. Dat wil zeggen ik heb geen contracten met verzekeraars afgesloten. De rekening gaat dus naar de client zelf en die kan er zelf zorg voor dragen om een deel van de gemaakte kosten terug te krijgen bij de verzekeraar.

Ik raad u aan naar uw verzekeringspolis te kijken. Als u een restitutiepolis heeft krijgt u vaak 80 tot 100% van het geldende NZA tarief* vergoed. Als u een naturapolis heeft is dat over het algemeen 60% van het geldende NZA tarief*.

Om te kunnen declareren bij de verzekering heeft u ten alle tijde een verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist nodig en moet er sprake zijn van een diagnose volgens het DSM classificatiesysteem.

De kosten die verbonden zijn aan een consult van 1 uur (dat wil zeggen 50 minuten voor de client en 10 minuten voor administratie) bedragen € 90,--

Aan het eind van de maand wordt er een zogenaamde voorschot factuur verstuurd die per giro overgemaakt kan worden.

Vanaf 2014 bestaat er geen eerstelijnszorg meer, maar wordt er gesproken van generalistische basis geestelijke gezondheidszorg. Er is geen sprake meer van 'uurtje, factuurtje'. Men wordt behandeld volgens een prestatie. (Kort, middel, lang of chronisch)

Aan het eind van de behandeling wordt er een definitieve factuur verstuurd die naar de verzekeraar verstuurd kan worden. Afhankelijk van de verzekeringspolis wordt de factuur dan geheel of gedeeltelijk vergoed. Vraag bij de zorgverzekeraar hoeveel er vergoed zal gaan worden. Houdt er rekening mee dat altijd eerst de verrekening met het eigen risico van € 385,-- plaats vindt.

NZA tarieven 2018

product kort: € 487,26 (dit zijn ongeveer 5 zittingen)

product middel: € 830,23 (dit zijn ongeveer 8 zittingen)

product lang: € 1301,85 (dit zijn ongeveer 12 zittingen)